Jan John

ocenění:

2011 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Obchod na rynečku a muži ze železářství. Aventinum, 2010