Hynek Adámek, 1962-

ocenění:

2011 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Češi v Antarktidě. 2010