Yvette Heřtová, 1933-

ocenění:

2011 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let. Gallipoli 1915. MF,2010