Ján Rozner, 1922-2006

ocenění:

2010 Cena Egona Erwina Kische, in memoriam.