Ludvík Svoboda, 1895-1979

ocenění:

2010 Cena Egona Erwina Kische, in memoriam. Deník z doby válečné. MF, 2008