Jan Kux, 1948-

ocenění:

2010 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku.
2015 Cena Miroslava Ivanova, I - celoživotní dílo.