Luboš Xaver Veselý, 1968-

ocenění:

2008 Cena Egona Erwina KischeDoživotí. XYZ, 2007