František Šístek, 1977-

ocenění:

2008 Cena Miroslava Ivanova, III - dílo autora do 39 let, čestné uznání. Černá Hora. Libri, 2007