Jarmila Moosová

ocenění:

2007 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.