Lýdie Junková

ocenění:

2007 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.