Josef Rodr, 1927-2007

ocenění:

2007 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Z Královéhradeckého kraje za humna. Oftis, 2006