Jan Šlesinger

ocenění:

2007 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Legionáři