Jiří Noha, 1935-

ocenění:

2007 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Lékař léčí, příroda uzdravuje. Epocha, 2006