Josef Havel, 1937-

ocenění:

2007 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Poupata ožehlá nenávistí. Oftis, 2006