Dan Hrubý, 1968-

ocenění:

2007 Cena Egona Erwina Kische, 1. místo, hlavní cena. Návrat do Jeruzaléma. 2006