Ondřej Bláha, 1979-

ocenění:

2007 Hlavnice A. C. Nora, čestné uznání. Stehlík