Filip Šimeček, 1985-

ocenění:

2007 Hlavnice A. C. Nora, čestné uznání. Voda je tekutá