Eliška Sýkorová, 1989-

ocenění:

2007 Hlavnice A. C. Nora, čestné uznání. Tři z blázince