Jarmila Hannah Čermáková, 1945-

ocenění:

1996 Cena Františka Langera, prémie.
2012 Literární Vysočina, poezie, 1. místo.
2016 Literární Vysočina, poezie, 3. místo.