Milan M. Buben, 1946-

ocenění:

2007 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností. Libri, 2006