Marie Adamcová, 1932-

ocenění:

2007 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání.