Jiří Fidler, 1961-

ocenění:

2006 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Za víru, vládce a vlast. Slavkovská encyklopedie