Marek Hýľa, 1971-

ocenění:

2006 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Zapomenuté výpravy. Jota, 2005