Milan ©vihálek, 1944-

ocenění:

2006 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Zapomenuté výpravy. Jota, 2005