Leo Žídek, 1932-

ocenění:

2006 Cena Egona Erwina Kische, čestné uznání. Psáno před popravou. 2005