Vladimír Segeš, 1950-

ocenění:

2006 Cena Egona Erwina KischePrešpurský pitaval. Perfekt, 2005