Petr Zemek

ocenění:

2006 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.