Miroslav Kynčl

ocenění:

2006 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.