Paola Pezzellová

ocenění:

2006 Literární Vysočina, próza, čestné uznání pro mladší autory.