Markéta Agnes Hrubínová

ocenění:

2006 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.