Stanislav Komárek, 1958-

ocenění:

2006 Cena Toma StoppardaLeprosárium. Brno: Petrov, 2005

účast v porotě: