Eduard Světlík

ocenění:

2003 Literární Vysočina, poezie.

účast v porotě:

2008 Cena Bohumila Polana
2009 Cena Bohumila Polana, kategorie: próza