Karel Sklenář, 1938-

ocenění:

2006 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, prémie. Bohové, hroby, učitelé. Libri, 2003