Jaroslava Justová

ocenění:

2005 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.