Milan Sýkora

ocenění:

2005 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.
2006 Literární Vysočina, próza, čestné uznání pro mladší autory.