Jan Řehounek, 1950-

ocenění:

2005 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.
2006 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.