Jiří Hort

ocenění:

2005 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.
2006 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.