Martina Jurošková

ocenění:

2004 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.