Jakub Malý

ocenění:

2004 Literární Vysočina, poezie, 1. místo.
2005 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.