Milan Ciler, 1971-

ocenění:

2001 Literární Šumava, publicistika (nad 25 let), 2. místo.
2002 Literární Varnsdorf, próza, 3. místo.
2003 Proseč Terézy Novákové, poezie, 1. místo.
2004 Literární Vysočina, poezie, čestné uznání.