Jan Stránský

ocenění:

2001 Literární Šumava, poezie (do 25 let), čestné uznání.