Helena Svobodová, 1934-

ocenění:

1997 Literární Šumava, próza (nad 25 let), čestné uznání.