Klára Váňová, 1977-

ocenění:

2002 Hořovice Václava Hraběte, próza, 1. místo.
2005 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.