Premia Bohemica

Cena je udělována zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil o propagaci české literatury. Do r.2001 ji udělovala Nadace Český literární fond, od r.2002 Obec spisovatelů za podpory NČLF. ČLF uděloval do r.1989 obdobnou Cenu Vítězslava Nezvala. Od r.2017 cenu udílí Moravská zemská knihovna v Brně.
Ročníky: 1.(1993)-18.(2011),19.(2017)-21.(2019)

Dokořán č. 38/2006
Nadace Český literární fond

Laureáti

1993

Susanne Roth 1950-1997

1994

1995

1997

1998

1999

2000

Jean Grosu 1919-

2001

Ewald Osers 1917-

2002

Eero Balk 1955-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2017

2018

2019